"Türkiyə- Azərbaycan konfederativ birliyi Rusiya işğalını önləməyin tək çözümüdür"

Rus bolşevik ordusu və ermənilər birləşərək Türküstanda  1920-1940 -cı ilıərə qədər Ənvər Paşa və Zəki Vəlidi Toğan liderliyində fəaliyyət göstərən  istiqlalçı türkçü Basmaçı Hərəkatını məğlub etdilər. Minlərlə insan öldürüldü. Ermənilər təkcə Fərqanədə bir həftədə 30 min dinc əhalini qətl etdilər. Türküstanın bütün elitası, din xadimləri, ziyalıları, mədəniyyəti, dili, milli kimliyi məhv edildi. Qətliam, soyqırım elə amansızca həyata keçirilirdi ki, Türküstan əhalisinin yarısı yox oldu. Yalnız Rus imperiyasının inkişafı üçün çalışacaq əməkçi-Qul kütləsi qaldı. Onlar ruslara işçi kimi lazım olduğu üçün sağ buraxılmışdı. Lakin onlar da ruslaştırılmaya manqurtlaşmaya məruz qaldı ki, Tokayev də bunlardan biridir.
KTMT sülhməramlıları Çar işğalçı ordusunun, kommunist XI Qızıl Ordunun davamıdır. İşğalçıdır. Rusiya gözümüzün qarşısındaca Krımı, Qarabağı, Qazaxıstanı işğal etdi. Bir çoxlarının güvəndiyi ABD, Avropa, NATO sadəcə bəyanat verməklə kifayətlənəcək. Hələ də bir çoxları anlamır ki, Türk birliyinə, Türk məsələsinə münasibətdə Avropa və Rusiya eyni düşüncəni, eyni mövqeni paylaşır. 

 

 
Türk dövlətlər Təşkilatı acilən toplanmalı, Risiya işğallları durdurulmalıdır. Yoxsa bütün Türküstan, Azərbaycan da işğal ediləcək, SSRİ bərpa olunacaqdır. Sonra isə Avrasoya bloku kimi saxta adlar altında bərpa edilən SSRİ də Türk milləti yenidən soyqırıma uğradılacaq. milyonlarla türk aktivist pantürkist, terrorist, panislamist  adlandırılaraq məhv ediləcək. 
Azərbaycanda Rusiyanı gözləyən 220 min keçmiş Sovet KKB ajanı, Putinin Rusiya vətəndaşlıq pasportu payladığı çox saylı Əliheydər Qarayevlər var. Azərbaycan hökümətində 100 - lə Tokayevlər var. Azərbaycan elitası Tokayevlərdən ibarətdir. Azərbaycanda 100 min erməni var. Hamsı fürsət gözləyir, Rusiyadan əmr gözləyir. Durum vahim. Son 30 ildə qazandıqlarımızı da itirə bilərik. Durum çox vahimdir. 1920 ci ildən Rus bolşevik imperiyasının Azərbaycanda, Türküstanda həyata keçirdiyi soyqırımları bilsəniz durumun ciddiyyətini anlayarsınız. SSRİ  içində Lenin və Stalin 110 milyon insanı repressiya etdi, sürgünlərdə öldürdü ki, bunun 60 milyonu türkdür. Jandeks.ru - da bu qətliamlar haqqında 100-lə mənbələr tapa bilərsiniz. Dostlar, Türk Millətinin, Azərbaycanın SSRİ içində yaşadıqları soyqırımlar, verdikləri itkilər o qədər çoxdur ki, bu bir millətin qətliamıdır. Bu cinayətdir. SSRİ kimi həbs düşərgəsinin yenidən yaranmasına izn verməməliyik. 
 
Anlamıram nəyi gözləyirik. Rusiyanın Qazaxıstanı işğal etməsini pisləməliyik. Hanı mübarizəmiz, etirazımız. Rusiyanın işğal siyasəti durdurulmalıdır. Türkiyə Azərbaycan bu işğalları durdurmaq üçün ortaq hərəkət etməlidir.
Qazaxıstandakı protestolardan  Rusiya öz imperiya maraqları üçün istifadə etdi, Qazaxıstanı işğal etdi. 2 Qarabağ savaşından istifadə etdi Qarabağın 3200 kv.km ərazisini işğal etdi. Rusiya SSRİ ni yenidən bərpa edir, müstəqil dövlətləri  işğal edərək bərpa edir. Rus işğalları durdurulmalı.
Təcili olaraq Türkiyə -Azərbaycan konfederasiyası qurulmalıdır. Azərbaycanı Rus işğallarından yalnız Türkiyə ilə konfederativ birlik qurmaq xilas edəcəkdir. 1918 -ci ildə Qafqaz İslam Ordusunun siyasi müşaviri Əhməd Ağaoğlu Rəsulzadə ilə görüşündə Azərbaycanın Osmanlı ilə birləşməsini təklif etmişdi. Təəssüf ki, bu təklif zamanında  qəbul edilmədi. Edilsəydi Rusiya yenidən Azərbaycanı  işğal edə bilməyəcəkdi, Ermənistan qurulmayacaqdı, Azərbaycan xalqı bu qədər itkilər verməyəcəkdi. Türkiyə və Azərbaycan bir millətdir. Bir dövlətdə də konfederativ şəkildə birləşərək öz təhlükəsizliklərini və müstəqilliklərini qorumalıdırlar. Əsla gecikmək olmaz. Azərbaycanı yenidən Rusiyanın işğal etməsinə imkan vermək olmaz. 
 SSRİ çöktüktən sonra, son 30 ildə Türküstanda Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Türkmənistan, Tacikistan konfederativ şəkildə birləşib bölgəsəl güc olsaydılar, nə Rusiya Qazaxıstanı işğal edə bilərdi, nə Çin bölgəni təhdid edə bilərdi.
 
Yasəmən Qaraqoyunlu, AMEA-nın əməkdaşı


Fikirlər