Siracəddin Hacı yazır...

Siracəddin Hacı yazır...

ALLAHIN QANUNLARI:

- TÖVHİDİ öldürsəniz, şirk;

- ƏDALƏTİ öldürsəniz, zülm;

- ELMİ öldürsəniz, cəhalət;

- XEYRİ öldürsəniz, şər;

- BARIŞI öldürsəniz, savaş;

- BİRLİYİ öldürsəniz, parçalanma;

- MƏRHƏMƏTİ öldürsəniz, şiddət;

- HALALI öldürsəniz, haram;

- PAYLAŞMAĞI öldürsəniz, sərvət köləliyi;

- TƏVAZÖKARLIĞI öldürsəniz, təkəbbür;

- KƏBİNİ öldürsəniz, zina;

- HƏQİQƏTİ öldürsəniz, yalan;

- SEVGİNİ öldürsəniz, nifrət;

- AZADLIĞI öldürsəniz, köləlik;

- RİFAHI öldürsəniz, yoxsulluq;

SİZİ ÖLDÜRƏCƏK – DƏYƏRİNİZİ ƏLİNİZDƏN ALACAQ!


Fikirlər