20.06.2014.- Pul qazanmaq istəyən kişi bunu oxumalıdır!

20.06.2014.- Pul qazanmaq istəyən kişi bunu oxumalıdır!Deyirlər ki, kişi öz qadınına qarşı hörmətlə rəftar etmirsə, bəxt kişidən üz döndərir.
Bəs bu, nə üçün baş verir?


Qadının yaradıcı düşüncəsi kişilərdən güclü olduğu üçün onun bu qabiliyyəti
kişilərin taleyinə ciddi təsir edir.

Əgər qadın münasibətlərdən zövq alır və xoşbəxtlik duyursa, uğurun bütün qapıları kişilərin üzünə açıq olur. Çünki xoşbəxt və razı edilmiş daxili vəziyyəti sayəsində qadın öz yaradıcı təfəkkürün gücü ilə əlverişli hadisənin ərinin həyatına cəlb olunmasına və uğur qazanmasına icazə verir.

Yəni, kişinin qadına olan münasibətindən asılı olaraq, ya uğur və firavanlıq axını, yaxud dağıdıcı güc axını onların üzərinə hücum edir.

Qadınlarda 6-ci hissinin də olması təsadüfi deyil. Belə ki, qadınların enerjisi dünya enerjisinin incə sferası ilə sıx bağlıdır. Ona görə də, qadınların fikirləri, daxili emosional vəziyyəti onların planlarının daha tez həyata keçməsinə təsir edir. Əgər qadının ailə həyatı qənaətbəxş deyilsə, qarşı tərəf öz planlarını həyat keçirib, uğur qazanmağa çətinlik çəkəcək.

Sizcə, niyə müdrik kişilər öz həyat yoldaşına hədiyyə verməyi əsirgəmir? Müdrik kişilər sevdiyi qadını sevindirməklə özünü bütün xoşagəlməz təəssüratlardan mühasirəyə alıb bütün uğursuzluqlardan qorumağa çalışırlar. Onlar yaxşı bilirlər ki, məmnun olunmuş qadın bütün ailəsi üçün firavanlıq və xoşbəxtlik mənbəyi olur.


Fikirlər